Opieka całodobowa i godzinowa

Przedstawiamy 4-tygodniowe pakiety opieki

 

 

Opieka całodobowa

Opieka godzinowa

Opieka dzienna

Opieka doraźna

Pomoc domowa

Rekrutacja pracownika

Opieka nad osobami starszymi - Warszawa

 
Opieka całodobowa
Zawiera kompleksową opiekę domową nad Podopiecznym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Opieka godzinowa
Zawiera opiekę kompleksową domową (pomocną/paliatywną/poszpitalną) zgodnie z ustalonym grafikiem od 2 do 6 godzin dziennie 3, 5 lub 7 razy w tygodniu.

Opieka dzienna
Zawiera opiekę kompleksową domową (pomocną/paliatywną/poszpitalną) zgodnie z ustalonym grafikiem od 6 do 10 godzin dziennie, 5 razy w tygodniu.

Opieka doraźna
Zawiera opiekę kompleksową domową na czas urlopów, wyjazdów weekendowych i okazjonalnych w godzinowym i całodobowym wymiarze.

Pomoc domowa

Zawiera kompleksową pomoc w domu:

 • zakupy, przygotowywanie posiłków, drobne prace domowe
 • pomoc w realizacji zainteresowań
 • bieżące sprawy dotyczące gospodarstwa domowego (opłata rachunków, wizyty w urzędach, wizyty u lekarza)
 • pomoc w opiece nad dziećmi
 • pomoc w opiece nad zwierzętami domowymi.
Opiekunka dla osoby starszej Warszawa
Opiekunka do osoby starszej Warszawa

Rekrutacja pracownika

Oferujemy pomoc w rekrutacji doświadczonych opiekunek/gospoś zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem.

W razie pytań – prosimy o kontakt. Z przyjemnością udzielimy odpowiedzi oraz zaproponujemy rozwiązania w doborze oferty, która zależy od stanu zdrowia Podopiecznego i potrzeb Klienta/Podopiecznego. Działamy na terenie całej Warszawy. Gwarantujemy utrzymanie najwyższego poziomu na każdym etapie świadczonych usług.

Przykładowe czynności podczas świadczenia opieki:

 • pomoc przy toalecie i kąpieli
 • profilaktyka przeciwodleżynowa i pielęgnacja odleżyn
 • nadzór nad prawidłowym zażywaniem leków przez Podopiecznego według zaleceń lekarza
 • zakupy, przygotowywanie posiłków zgodnie z zasadami indywidualnie ustalonej diety, karmienie
 • utrzymywanie bieżącego porządku w mieszkaniu, drobne prace domowe
 • pomoc w realizacji zainteresowań
 • podnoszenie sprawności i aktywizacja ruchowa zgodnie z aktualnymi możliwościami Podopiecznego (spacery,  wspólne spędzanie czasu, ćwiczenia)
 • bieżące sprawy dotyczące gospodarstwa domowego (opłata rachunków, wizyty w urzędach)
 • umawianie wizyt do lekarzy pierwszego kontaktu oraz specjalistów
 • pomoc w opiece nad zwierzętami domowymi
 • inne czynności mające na celu optymalizację poziomu opieki i podniesienie komfortu Podopiecznego

 

Pomoc dla starszych ludzi Warszawa